1/6/2016
NEW YORK

SLO / EN

asdacasc

REZULTATI

Rezultate projekta si lahko ogledate na tej povezavi.

VPLETENI

PLES MOŽGANOV je nevro-umetniški projekt, ki vzpostavlja most med znanostjo in umetnostjo. Osnova zanimanja je razlika v vizualizaciji aktivnosti v odnosu do izhodiščne uglašenosti glasbe, ter možnosti vizualne interpretacije poslušanja glasbe in nadaljnje raziskovanje novih načinov povezovanja različnih medijev. Kot tak predstavlja projekt PLES MOŽGANOV zgolj prvi korak v smeri resnega raziskovanja umetniškega doživljanja zvoka kot takega in problematiziranja dihotomij znanost-umetnost, kultura-natura, slušno-vidno, manko-presežek, subjektivnost-objektivnost.

Izvajalci: Producent: Sofinancer: Koproducenti: Sponzor:
10/10/2014 15/10/2014 23/10/2014 21/11/2014 26/12/2014 17/9/2015

1. zajem podatkov, KIBLA, Maribor

 

 

2. zajem podatkov, MIKK, Murska Sobota

 

 

Vizualna inštalacija, MIKK, Murska Sobota

 

 

Vizualna inštalacija, Centralna Postaja, Maribor

 

 

Vizualna inštalacija, Izola

 

 

Utrip možganov / Okrogla miza o umetniških projektih o možganih, Ljubljana

več o dogodku

DOGODKI